Pohovor v angličtině? NO STRESS...

Anglický jazyk je v současnosti jazykem, který by měl ideálně ovládat každý. V pracovním životě hraje pořád větší roli. Domácí společnosti působící i v zahraničí se chtějí ujistit, že se potenciální zaměstnanec bude schopen domluvit anglicky, personální agentury zase shánějí zaměstnance po celé Evropě. Angličtina je tedy opravdu základ. Když firma v inzerátu požaduje znalost AJ, můžete očekávat, že si vás na pohovoru prověří, nebo Vás dokonce telefonicky kontaktují a promluví s Vámi v angličtině ještě před pozváním na pracovní pohovor. Může se ale stát, že to nebude jenom o pár větách, a pracovní pohovor bude veden v anglickém jazyce celý. Je to pak dvojnásobný stres, prezentovat se v co nejlepším světle a zárověn přepnout do jiného jazyka. Dá se na to však připravit. A štěstí přeje připraveným :-). 

Přinášíme vám seznam nejčastěji používaných slovních spojení s jejich překladem, i s příklady v celých otázkách. Přečtěte si je, naučte se na ně odpovědět a nemáte se čeho bát!

apply for a job – ucházet se o práci
interview – pohovor
interviewer – ten, kdo provádí pohovor
applicant – uchazeč
employer – zaměstnavatel
employee – zaměstnanec
hobbies – zájmy, koníčky
skills – dovednosti, schopnosti
strengths – silné stránky
weakness – slabé stráky
experience – zkušenost
education – vzdělání
training  - školení, kurzy
lead a team – vést tým
qualifications – kvalifikace, odbornost
fill in the form - vyplnit formulář
be interested in – zajímat se o
position – pozice, post
working hours – pracovní doba
full time - na plný úvazek
part time – na částečný úvazek
responsible for – zodpovědný za
work overtime – pracovat přesčas
salary - plat
job description – popis práce
references - reference
referees – osoby poskytující refernce
trial period – zkušební doba
work shifts – pracovat na směny
employment contract – pracovní smlouva
flexible - flexibilní
duty/duties – povinnost, povinnosti
staff - zaměstnanci
day off – den volna
expect - očekávat
boss - šéf
subordinate - podřízený
unemployed - nezaměstnaný
start working – začít pracovat
be promoted – být povýšen
be fired – být vyhozen
be accepted – být přijat 

 

Pracovní pohovor v angličtině

 

 • Tell me about your previous experience/background.
  Řekněte mi něco o Vašich předchozích zkušenostech.
 • What are your key strengths & weaknesses?
  Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
 • How would your friends/colleagues/parents describe you?
  Jak Vás popisují Vaši kamarádi, kolegové, partner?
 • What are your long term career aspirations?
  Jaké jsou Vaše dlouhodobé karierní představy?
 • Why are you interested in (název firmy) this job?
  Proč se zajímáte v (název firmy) právě o tuto pozici?
 • What do you know about (název firmy)?
  Co víte o (název firmy)?
 • Why should (název firmy) employee you?
  Proč by Vás měla firma (název firmy) zaměstnat?
 • What motivates you in a working environment?
  Co Vás motivuje k práci?
 • What is your biggest achievement (work or personal related)?
  Co považujete za svůj největší úspěch (pracovní, nebo osobní)?
 • What do you think about teamworking?
  Co si myslíte o týmové práci?
 • What does it mean to be flexible?
  Co pro Vás znamená být flexibilní?
 • Are you interested in Leadership? What do you think makes a good leader?
  Zajímáte se o vedoucí pozici? Co podle vás dělá dobrého šéfa?
 • Who is your role model?
  Kdo je Váš vzor?
 • How would you deal with a difficult situation in the office (scenario based)?
  Jak by jste řešil složité situace v kanceláři?
 • Do you believe being accurate is important?
  Věříte, že být přesný je důležité?
 • Would you say you are systematic? Give examples.
  Mužete říct, že jste systematický (pracujete systematicky)? Uveďte příklady.
 • How do you handle stress?
  Jak snášíte stres?
 • What are your salary expectations?
   Jaký plat očekáváte?
 • Could you tell me about your last job?  
   Mohl byste mi říct o Vašem posledním zaměstnání?
 • How long did you work there?   
  Jak dlouho jste tam pracoval?
 • What were your responsibilities? 
   Za co jste byl zodpovědný?
 • How do you feel about your present workload?
  Jak jste spokojný se svojí současnou pracovní náplní?
 • What do you find most frustrating at work?
  Co je podle Vás nejvíce frustrující v práci?
 • Tell me what "success" means to you?
  Řeknete mne, co pro Vás znamená úspěch?
 • What does "failure" mean to you?
  Co pro Vás znamená neůspěch?
 • Do you consider yourself successful?
  Považujete se za úspěšného?
 • What was more important on your job, written or oral communication?
  Co bylo důležitejší ve Vaši práci, psaná nebo mluvená komunikace?
 • What kinds of decisions are most difficult for you?
  Jaké druhy rozhodnutí jsou pro Vás nejtěžší?
 • What is the most difficult work situation you have faced?
  Jaké nejsložitejší pracovní situaci jste čelil?
 • What do you do when you're having trouble with a boss?
  Co děláte, když máte problém se šéfem?
 • Would you like to have your boss's job? Why or why not?
  Chtěl byste práci (pozici) svého šéfa? Proč ano, proč ne?
 • What are some of the things about which you and your boss disagree?
  Na jakých věcech jste se s Vaším šéfem neshodli?
 • What are some of the things your boss did that you disliked?
  Dělal Váš šéf něco, co Vám vadilo?

 

Angličtina

 

Doufáme, že jsme vám tímto trochu pomohli a udělali jste si představu, jak pohovorové otázky v angličtině mohou vypadat. Pohovory v cizím jazyce se kromě jiného jazyku nijak neodlišují od pohovoru, na jaký jsme zvyklí v českém jazyce. Nepropadejte tedy panice, možná se vás zeptají jenom na pár otázek, možná po Vás budou chtít, aby jste svůj životopis odprezentovali v angličtině, aby jste jim zkrátka o Vás něco řekli. I toto je dobré mít nachystané/naučené předem, ať Vás nic nepřekvapí. A nezapomeňte si na závěr nachystat také pár otázek na firmu (samozřejmě v angličtine, pokud je celý pohovor vedený v tomto jazyku). Ale nejlepší by samozřejmě bylo učit se, učit se, učit se průběžně celý život, protože nikdy nevíte, kdy se Vám anglický, nebo jiný cizí jazyk může hodit.


Přejeme Vám hodně úspěchu na pracovním pohovoru, ať už cizojazyčném, nebo v rodném jazyku! 

© Eliška, INwork.cz, RYXOO UNIVERSAL s.r.o. 27.08.2015 přečteno 11527x