Co dělat v době opatření koronaviru, pokud jsem OSVČ nebo mám firmu?

Poslední dny a týdny nejsou lehké pro žádného člověka. Koronavirus ovlivňuje všechny na celém světě. Jak se k němu postavit, když jsem OSVČ nebo mám firmu? Jaká opatření, nařízení nebo úlevy od státu se mě týkají? Více se dočtete v našem souhrnném článku.

 

Nemám vůbec žádné zakázky, co můžu dělat?

První krok – přerušit své podnikání

Pokud se osoba samostatně výdělečně činná rozhodne vzhledem k aktuálním omezením souvisejícím se šířením viru přerušit či ukončit svou podnikatelskou činnosti, je třeba podniknout tyto kroky:

 

1) Má povinnost to písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (můžete využít elektronický formulář či jeho .pdf verzi z Portálu české sociální správy).

2) Odeslat toto oznámení příslušné OSSZ elektronickou formou z Portálu ČSSZ do datové schránky, možné je ho odeslat i jako přílohu e-mailu nebo zaslat poštou. V případě elektronického odeslání není třeba zaručený elektronický podpis. Osobní předání se aktuálně nedoporučuje vzhledem k daným opatřením souvisejícím s COVID-19.

Druhý krok – zaregistrovat se na příslušný úřad práce

Po skončení samostatně výdělečné činnosti se stanete nezaměstnaným. Po celou dobu, co budete zapsání na úřadu práce a budete aktivně hledat práci, za vás bude hrazeno zdravotní pojištění, a navíc vám úřad pomůže najít třeba nové zaměstnání. Nicméně budete potřebovat ještě jedno potvrzení, a to o době účasti pojištění. To vám vystaví OSSZ, aktuálně je možné o něj žádat i e-mailem elektronickou podatelnu příslušné OSSZ.

 

Koronavirus a osvč

Mám méně zakázek, ale zatím mě to „uživí”

Pokračujte v tom, co jste dělali a přemýšlejte nad doplňkovými aktivitami nebo zda jde práce dělat i „jinak”. Například pořádat školení formou online, poskytnout zaměstnancům možnost práce z domova, nevyužité stroje/auta/zařízení pronajmout pro jiné účely – šití roušek, rozvozy potravin apod. Jednoduše hledat alternativní řešení, jak dále vydělávat, např.:

 

 • Restaurace, cukrárny, kavárny – rozvozy jídel (klidně i na kole)
 • Školící střediska – online školení
 • Autoškoly, autodoprava, taxikáři – pronajmout vozidla pro rozvozy, kurýry
 • Fitness instruktoři – online tréninky
 • Učitelé, lektoři – doučování, lekce formou online
 • Všichni – hlídání dětí, nákupy seniorům, venčení pejsků

Stát odpustí OSVČ platby povinného důchodového a zdravotního pojištění

Nově schválený zákon ve středu 25. 3. 2020 odpouští všem živnostníkům minimální zálohy na zdravotním a důchodovém pojištění od března do srpna 2020. Pokud OSVČ odvádí vyšší zálohy, ne je minimální, bude mu prominuto pouze to minimum. Rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného zpětně pak musí doplatit. O prominutí platit zálohy na březen až srpen 2020 není třeba individuálně žádat, jde o zákonnou úpravu, která bude aplikována automaticky pro všechny OSVČ. 

 

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 lze podat až do 2. 8. 2020 a to bez sankcí. 

V důsledku nových opatření nepotřebujete tolik zaměstnanců, co teď?

Máte právo svým zaměstnancům nařídit čerpání dovolené, a to i v případě, když o ni nestojí. Ale pozor na zákony, musíte o ní zaměstnance informovat písemně a to nejméně 14 dní předem. Určit dovolenou ze dne na den nelze! V případě, že výrazně poklesne poptávka, můžete omezit provoz a vyhlásit režim částečné nezaměstnanosti, nicméně i v této době musíte svým zaměstnancům uhradit minimálně 60 % průměrného výdělku.

 

Koronavirus a firmy

Mám doma malé děti a nemá je kdo hlídat, jak to je s ošetřovným?

Kvůli uzavření škol a školek zůstávají rodiče doma s dětmi a mají nárok na ošetřovné, nyní se to týká i živnostníků. Pravidla jsou stejná jako u nároku na ošetřovné pro zaměstnance.

 

Ošetřovné bude vypláceno po celou dobu mimořádného opatření - uzavření škol. Můžou ho uplatnit zaměstnaní rodiče dětí až do věku 13 let. Rodiče se mohou v ošetřovném střídat. Je ve výši 60% redukovaného denního vyměřovacího základu a denní příspěvek bude činit 424 Kč.

 

Žádosti se vyřizují prostřednictvím OSSZ a formulář je třeba nechat potvrdit školou, podpisem rodiče a předat na příslušnou OSSZ.

Jak to je s daňovým přiznáním?

Resort financí odložil drobným podnikatelům a fyzickým osobám termín pro podání přiznání a úhradu daně o tři měsíce, tj. do 1. června tohoto roku bez sankce. Pokud jste se rozhodli podat přiznání již nyní kvůli vratce a nepoužíváte dálkovou komunikaci, stačí DP hodit do boxu před FÚ. Pracovník/ce Vám následně zavolá nebo napíše místo potvrzovacího razítka. 

A co EET?

Poslanci schválili odložení 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb po dobu trvání nouzového stavu a následující tři měsíce poté. Poplatník nemusí evidovat své tržby a nebude ani kontrolován.
 

Koronavirus

Kurzabeit má zabránit výraznému propouštění pracovníků

Na podporu budou mít nárok společnosti, kterým v karanténě skončí větší množství zaměstnanců, ty co omezí výrobku vzhledem k výraznému poklesu poptávky nebo jim bude chybět materiál.

 

Dále stát rozhodl, že bude částečně hradit mzdy pracovníků v gastronomii, pohostinství či obchodů, které jsou vzhledem ke koronaviru uzavřeny.

 

Příspěvek na náhradu mezd dostanou také podniky, které kvůli šíření koronaviru svou výrobu úplně zastavily, firmy s nepřetržitou výrobou (např. společnosti zabývající se hutním průmyslem, sklárny, železárny či chemičky).

 

O dalších možnostech rozšíření podpory bude vláda ještě jednat.

Prominutí DPH na bezúplatné dodání zboží pomáhající proti šíření koronaviru

Platí od 12. 3. až do doby, než skončí nouzový stav. Jde o roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Týká se to také dezinfekce a surovin, které se využívají pro jejich výrobu. 

Přímá podpora pro zasažené OSVČ

Patříte mezi OSVČ, které ekonomicky zasáhlo šíření koronaviru? Ministerstvo financí a Finanční správa připravili program přímé podpory. Žadatelé již během dubna mohou získat 25 000 Kč, pokud OSVČ splní:

 

 • Jde o OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění.
 • Činnost vykonává jako hlavní, případně jako vedlejší, pokud je v invalidním důchodu, má přiznaný starobní důchod, měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství, měla v péči potřebnou osobu. Přesný výčet všech možností najdete v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.
 • Byl vykázán pokles daňově uznatelných příjmů alespoň o 10 % v období od ledna do března 2020 ve srovnání s obdobím od ledna do března 2019. Jestliže začal OSVČ podnikat až později, tak se na srovnání využijí první tři měsíce od zahájení podnikání. Posledním možným obdobím, se kterým se dá srovnat, je prosinec 2019 až únor 2020. 
 • OSVČ měla v roce 2019 hrubé příjmy 180 000 Kč. Pokud však podnikání neprobíhalo celý rok, tak v přepočtu by měla mít alespoň 15 000 Kč měsíčně. 

 

Výše uvedené skutečnosti žadatel/ka doloží čestným prohlášením. Jednoduchý formulář pro žadatele bude zveřejněn do 3. 4. 2020 Finanční správou. Žádost půjde příjímat poštou, datovou schránkou, podatelnami nebo sběrnými boxy, které jsou nyní před FÚ.

Co se aktuálně projednává a není ještě schváleno?

 • Možnost firmě umořit letošní ztrátu zpětně.
 • Náhrada mzdy zaměstnanců pro uzavřené prostory z důvodu celostátní karantény.
 • Vyhlášení šestiměsíčního moratoria na splátky většiny půjček napříč naší ekonomikou.
 • Zrušení daně z nabytí nemovitosti.
 • Nyní se jedná o podpoře OSVČ i na období od 1. 5. do 30. 6., měla by být 500 Kč/den. 
 • Bezúročné úvěry pro podnikatele a záruky za úvěry apod.

 

Článek pro vás budeme pravidelně aktualizovat a koncem týdne připravíme souhrn schválených opatření, tak nás sledujte :-)

© Alexandra, INwork.cz, RYXOO UNIVERSAL s.r.o. 24.03.2020 přečteno 1317x