Pracovněprávní devatero v době koronaviru

Spousta zaměstnanců neví, na co má a nemá nárok v pracovně právních záležitostí v době šíření se pandemie koronaviru. Už jsme pro vás připravili jeden článek, ale nyní vám všechny novinky stručně shrneme a vysvětlíme v našem dalším článku. Tak pojďme na to!

 

 

1) Zaměstnanec má nařízenou karanténu

Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanci tedy náleží za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku a od 15. kalendářního dne nemocenská.

2) Zaměstnanec je z důvodu nemoci uznán dočasně práce neschopným

Také se jedná o překážku na straně zaměstnance a náleží mu za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy či plat ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku a od 15. kalendářního dne nemocenská.

3) Zaměstnanec musí pečovat o dítě mladší 13 let z důvodu uzavření školky a škol

Dle mimořádného zákona schváleného parlamentem přísluší zaměstnanci ošetřovné ve výši 60 % redukovaného základu na všechny děti do 13 let. Bude se vyplácet po celou dobu, kdy budou uzavřené příslušné školské zařízení. 17. dubna vláda také schválila, že zpětně od 1. 4. bude stát vyplácet ošetřovné 80 % denního vyměřovacího základu zaměstnanců.

4) Nepřidělování práce zbylým zaměstnancům (např. z důvodu nepřítomnosti většího počtu zaměstnanců – karanténa, péče o dítě, dočasná pracovní neschopnost)

Jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku.

 

Koronavirus

5) Nepřidělování práce v důsledku výpadků vstupů (např: dodávek, surovin, služeb, součástek, podkladů)

Jedná se o překážku na straně zaměstnavatele, např. o prostoje. Zaměstnanci tedy náhrada mzdy/platu minimálně ve výši 80 % průměrného výdělku.

6) Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných Ministerstvem zdravotnictví nebo Krajské hygienické stanice (např. uzavření obce)

Překážka v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanci náleží za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy či platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku a od 15. dne nemocenská.

7) Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných na základě krizového zákona (např. fitness centra, kadeřnictví, obchody s oblečením, restaurace)

Jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnancům náleží náhrada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku.

V případě omezené poptávky nebo odbytu a zároveň uzavřené dohody s odborovou organizací lze uplatnit částečnou nezaměstnanost a v tomto případě zaměstnanci náleží náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.

8) Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku omezení poptávky po poskytovaných službách nebo omezení odbytu výrobků

Jde o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele, zaměstnanci tedy náleží náhrada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku.

V případě uplatněn částečné nezaměstnanosti náhrada mzdy zaměstnanci je nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.

9) Zaměstnanec může vykonávat práci z domova

Pokud je to vzhledem k povaze vykonávané práce možné, lze se dohodnout na vykonávání práce z domova. V takovém případě zaměstnanci náleží mzda/plat za vykonanou práci.

 

Částečnou nezaměstnanost může zaměstnavatel nařídit, pokud došlo k nepředvídanému omezení odbytu poptávky a zaměstnavatel zaměstnanci v důsledku toho nemůže přidělovat práci v rozsahu sjednaného pracovního úvazku (např. 40 hodin týdně). Má-li zaměstnavatel uzavřenou dohodu s odborovou organizací, může částečnou nezaměstnanost uplatit pouze v součinnosti s odborovou organizací. Zaměstnavatel a odborová organizace se musí dohodnout o výši náhrady mzdy, která bude zaměstnancům poskytnuta.

 

Více se dozvíte na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, tak v případě zájmu doporučujeme pro další informace a přejeme hlavně zdraví!

© Alexandra, INwork.cz, RYXOO UNIVERSAL s.r.o. 31.03.2020 přečteno 734x