Kompletní informace k důchodu

Jelikož důchod je velmi komplexní a rozsáhlé téma, budeme se nyní věnovat pouze starobnímu důchodu a v následujícím článku rozebereme také předčasný, invalidní a pozůstalostní. Nejdříve ujasníme pojmy, popíšeme, kdy a za jakých podmínek je možné zažádat o důchod a poté rozebereme nejčastější otázky. Tak jdeme na to!

Starobní důchod

Abyste mohli požádat o starobní důchod, je nejdříve nutné splnit dva požadavky:

 • Dosažení důchodového věku.
 • Potřebná doba pojištění.

Dosažení důchodové věku

Liší se dle roku narození, pohlaví a počtu dětí. Pojištěnec narozený:

 

1) před rokem 1936 dosáhl důchodového věku:

 • muži v 60 letech
 • ženy:

* s 5 dětmi: 53 let

* se 3 nebo 4 dětmi: 54 let

* se 2 dětmi: 55 let

* s 1 dítětem: 56 let

* bezdětné: 57 let

2) 1936-1971 se odlišuje každý rok. Podrobnou a přehlednou tabulku naleznete na stránce České správy sociálního zabezpečení https://www.cssz.cz/web/cz/starobni-duchod-podrobne

3) po roce 1971 byl důchodový věk pevně ustanoven na 65 let

důchod

Potřebná doba pojištění

To znamená počet let, které jste aktivně pracovali (a odváděli pojištění). Potřebný počet let se počítá podle roku, ve kterém dosáhnete důchodového věku. Do roku 2018 se navyšuje, poté by měl být ustálen na 35 odpracovaných letech.

 

Rok dosažení důchodového věku

Potřebná doba pojištění

Před rokem 2010

25 let

V roce 2010

26 let

V roce 2011

27 let

V roce 2012

28 let

V roce 2013

29 let

V roce 2014

30let

V roce 2015

31 let

V roce 2016

32 let

V roce 2017

33 let

V roce 2018

34 let

Po roce 2018

35 let

 

Do potřebné doby pojištění se započítávají také tzv. náhradní doby pojištění, kdy pojištění neodvádíte, ale přesto se tato doba započítává. Je jich více, pro přehled uvádíme ty nejčastější:

 • doba péče o dítě do věku 4 let;
 • doba péče o blízké a bezmocné osoby;
 • výkon vojenské služby;
 • doba nezaměstnanosti (pokud máte nárok na podporu anebo se rekvalifikujete, max. 3 roky);
 • výkon civilní služby;
 • dočasná pracovní neschopnost;
 • invalidní důchod III. stupně.

Studia

 1. Do roku 1995:
 • po skončení povinné školní docházky do 18 let se studium započítává v plném rozsahu
 • po završení 18 let se započítává 80% doby studia a to po dobu maximálně 6 let
 1. Mezi lety 1996-2009:
 • po završení 18 let se započítává 80% doby studia a to po dobu maximálně 6 let
 1. Po roce 2010:
 • studium se nezapočítává vůbec

Vyloučené doby

To je doba, která se odečítá od celkového počtu dní, pokud je to pro vás výhodné – pokud jste v náhradní době pojištění měli nižší nebo žádný příjem, získali byste menší průměrný výdělek, ze kterého se počítá výše důchodu.

Patří sem náhradní doby pojištění, např. doba péče o blízké anebo dítě, pracovní neschopnost, vojenská služba atp.

důchod

Nejčastější dotazy

Kdy můžu o důchod zažádat?

O důchod si můžete zažádat při:

 • dosažení důchodového věku;
 • 5 let před dosažením důchodového věku – tím získáváte tzv. předčasný důchod;
 • v průběhu těchto 5 let můžete také pobírat tzv. předdůchod.

Jedna z důležitých věcí při odchodu do důchodu je vhodné načasování. Doba pojištění se totiž počítá pouze po odpracovaném celém roce, pokud tedy dosáhnete důchodového věku uprostřed rozpracovaného roku, je lepší počkat pár týdnů nebo měsíců a odejít, až dokončíte celý rok. Tím se vám navýší měsíční částka. I kdyby se navýšila jen o 150 Kč, za 20 let důchodu vám to vydělá 36 000 Kč.

Kde si důchod vyřídím?

Ideální možnost je osobně navštívit OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení), jestliže vám to však váš zdravotní stav nepovolí, můžete vybavit třetí osobu plnou mocí, případně stačí rodinnému příslušníku předat potvrzení od lékaře o zdravotním stavu a ti to vyřídí za vás.

Co k vyřízení potřebuji?

 • Platný průkaz totožnosti.
 • Na úřadu sepíšete s úředníkem/úřednicí žádost.
 • Pokud máte náhradní dobu pojištění, zde ji dokazujete.
 • Pokud nemáte evidovány některé odpracované roky, zde je také dokazujete.

Jak se dozvím, že mám všechny odpracované roky evidovány?

Můžete si zažádat o přehled odpracovaných let na České správě sociálního zabezpečení osobně anebo online zde.

V roce, ve kterém dosahujete důchodovéhu věku, obdržíte poštou také Přehled dob důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ.

Pokud zjistíte, že vám chybí některé odpracované roky, obraťte se na OSSZ, kde můžete doložit chybějící data. 

Můžu k důchodu pracovat?

Od roku 2010 můžete k důchodu pracovat i na dobu neurčitou, avšak smlouva může být sjednána maximálně na 3 roky a prodloužena nebo opakována nejvýše dvakrát.

Navíc pokud současně pracujete a pobíráte starobní důchod, můžete zažádat o navýšení důchodové částky o 0,4 % po odpracování každých 360 dní.

Jak se důchod počítá?

 • Počítá se podle výše hrubého ročního příjmu od roku 1986 do roku, který předchází roku přiznání důchodu. Pokud tedy odcházíte 1. 6. 2020, počítá se do roku 2019. Sociální dávky (podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenská apod.) se do důchodu nezapočítávají.
 • U OSVČ se vychází z ročního vyměřovacího základu (částka, ze které bylo odvedeno důchodové pojištění).
 • Mzdy jsou však pomocí koeficientu mzdového nárůstu převedeny na dnešní hodnotu.
 • Příjmy před rokem 1986 se nezapočítávají, odpracovaná doba však ano.
 • Můžete vyzkoušet online kalkulačky, berte však v potaz, že jsou velmi orientační a výpočet může být hodně nepřesný.

 

Jaké máte vy zkušenosti s důchodem? Pracujete i v seniorském věku anebo užíváte zaslouženého odpočinku? Napište nám do komentářů :-)

© Tereza, INwork.cz, RYXOO UNIVERSAL s.r.o. 19.06.2020 přečteno 3640x