Jak podat výpověď

 V práci už se to nedá snést? Nastavil vám šéf tak nemožné podmínky, že se vám povede líp bez něj? Našli jste si lepší práci? Pak už vás čeká “jen“ podání výpovědi. Platí zde pár pravidel, která se musí dodržet, jinak bude neplatná a může také následovat nepříjemná reakce.

 

Co je na podání výpovědi příjemné, je to, že nemusíte čekat na vhodnou chvíli. Je jen na vás, kdy o tom vedení řeknete. Také nemusíte dlouho dumat nad důvodem. Opět záleží jen na vás. Můžete napsat pravdu (i když nedoporučujeme například: Protože šéf je vůl ;-). Anebo si důvod můžete rovnou nechat pro sebe. Ze zákona je prostě čas a příčina jen ve vaší režii. Vaši nadřízení vás tam v žádném případě nesmí držet proti vaší vůli. Také jsou povinní vám po dobu výpovědní lhůty vyplácet váš standardní plat.

Výpovědní lhůta

Co je pro vás možná nepříjemné, je existence výpovědní lhůty. To znamená, že ode dne, kdy odevzdáte písemnou výpoveď musíte pracovat ještě minimálně dva měsíce. Doba trvání může být ale i delší (záleží na tom, co máte napsáno v pracovní smlouvě), nikdy však nesmí být kratší. Stejná lhůta funguje i pro zaměstnavatele – pokud neporušíte pravidla, nikdo vás nemůže vyhodit na hodinu. Kdybyste dostali výpověď, máte další (minimálně) dva měsíce na nalezení nové práce plus dvouměsíční odstupné. Nikdy se o ně nenechte připravit (některé firmy se o to snaží tím způsobem, že vám nedají výpověď, ale přesvědčí vás, abyste podepsali dohodu)! Pokud vám vedení nepředloží důkaz o vašem hrubém porušení pracovní kázně, má vždy povinnost vám odstupné vyplatit. To ale nedostanete, pokud sami podáváte výpověď, týká se vás pouze pokud odcházíte nedobrovolně.

Povinnosti při podání výpovědi

Ze zákona jsou dvě nejdůležitější povinnosti:

 

1. Výpověď musí být písemná

2. Výpověď musí být podána vašemu zaměstnavateli a přímému nadřízenému (nejlépe osobně anebo poštou doporučeně)

 

Doporučujeme výpověď podat osobně a přinést si i kopii – jednu pro vás a jednu pro vedení. Oba exempláře musí být podepsány vámi a kopii by pro jistotu mohl podepsat i zaměstnavatel jako potvrzení. Proč tak složitě? Kdyby nastaly komplikace a došlo k neférovému jednání, mohl by po vás zaměstnaval chtít náhradu škody a případ by se mohl dostat až k soudu, což by bylo drahé a zdlouhavé. Proto doporučujeme být radši příliš pečliví a mít všechno v pořádku. Stát vás to bude maximálně dvě minuty navíc, což stojí za to :-).

Jak má písemná výpověď vypadat?

Tak hlavně by mělo být jasné, že jde o výpověď. Doporučujeme nadpis například Výpověď ze zaměstnaneckého poměru ze strany zaměstnance. Dále název firmy, datum, důvod (ale nemusí být) a váš podpis. Raději neuvádějte důvody typu: Už nikdy více apod. :-).

 

Příklad, jak má výpověď vypadat, uvádíme níže. Můžete si ji klidně okopírovat, dopsat údaje a dvakrát vytisknout.

 

Výpověď ze zaměstnaneckého poměru ze strany zaměstnance

 

Identifikační údaje zaměstnavatele

Název:

Adresa:

 

Identifikační údaje zaměstnance

Jméno:

Adresa:

R. Č.:

 

Věc: výpověď ze zaměstnaneckého poměru

 

U vaší společnosti ... pracuji na základě pracovní smlouvy na pozici ...

ode dne 1. 1. 2015.

 

Důvod ukončení pracovního poměru:

 

Tímto podávám výpověď z pracovní dohody.

V ... dne 1.3.2015

 

................................

podpis zaměstnance

 


Výpověď byla zaměstnavateli předána dne 1. 3. 2015

 

Teď už přejeme hodně štěstí při podávání výpovědi a hlavně úspěch při hledání nové práce. :-)

© Tereza, INwork.cz, RYXOO UNIVERSAL s.r.o. 13.02.2015 přečteno 15454x