Nebojte se daní: tipy pro zaměstnance, rodiče, studenty i seniory

Aktualizováno 2022: Termín odevzdání daňového přiznání se pomalu blíží a vy stále nevíte, jak správně na to? V článku vás seznámíme s tím, jak takové daňové přiznání vypadá a koho se týká odevzdávací povinnost. Dále vám poradíme, jaké můžete využít slevy nebo odečitatelné položky, abyste platili co nejnižší daň. Popíšeme nejčastější chyby, kvůli kterým vám DP vrátí a co se stane, když ho neodevzdáte včas.

Koho se povinnost podání daňové přiznání týká

Odevzdat daňové přiznání musí všichni, kteří si přivydělávají. A to platí i pro rodiče na rodičovské, studenty nebo důchodce, pokud jejich roční příjem z přivýdělku (podnikání, pronájem, ostatní příjmy) přesáhl 15 000 Kč.

Kdy si jako zaměstnanec musím podat daňové přiznání sám

• Pracujete pro dva zaměstnavatele najednou (platíte při výdělku nad 10 000 Kč měsíčně).
• Máte vysoké příjmy (místo solidární daně nově platíte 23% daň z příjmu v případě, že jste měli roční zisky vyšší či rovno 1 701 100 Kč, což odpovídá hrubé mzdě 141 759 Kč, 23% daň zaplatíte na rozdílu mezi mzdou a měsíčním limitem).
• Podnikáte (podáváte příjmy z podnikání + musíte podat i přehled pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu) – netýká se osob s paušální daní.
• Při získání neosvobozeného daru.
• Píšete, točíte, hrajete a dostáváte za to honoráře nad 10 000 Kč (příjmy z podnikání).
• Pronajímáte byt či auto (příjmy budete danit jako příjmy z pronájmu).
• Máte další pravidelné přivýdělky do 30 000 Kč za rok (včelař – prodej medu, chovatel – prodává štěně apod.)
• Kapitálové příjmy, např. úroky a jiné výnosy z držby směnek, úvěrů, zápůjček apod.
• Při předčasném zrušení životního pojištění, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření je potřeba dát do daní uplatněné daňové odpočty za minulé roky.

 

Při výpočtu daně z příjmů můžete uplatnit daňové odpočty (snižují daňový základ) a různé slevy (snižují přímo vypočtenou daň). Poplatníci, kteří uplatňují slevy na děti, mohou v případě záporného zůstatku vypočtené daně z příjmu dosáhnout na daňový bonus – určitou výši částky, kterou vám vyplatí stát.

Jaké můžete využít slevy na dani a jaká je jejich výše pro rok 2021

Poplatník
Sleva na poplatníka, tzn. na sebe je 27 840 Kč/rok.
Penzisté
Důchody se nedaní, pokud nepřevýší 547 200 korun za rok. Pokud si penzista ke svému důchodu přivydělává, nemusí tuto částku danit.
Studenti
Pracující studenti mají tu výhodu, že kromě slevy na poplatníka si mohou přičíst slevu 335 Kč za každý měsíc studia.
Manželé – vyživovaný partner
Pokud jeden z manželů má příjmy nižší než 68 000 korun za rok, může si druhý z páru odečíst dalších 24 840 korun jako slevu na vyživovanou manželku či manžela. Do tohoto limitu se zahrnuje výdělek z podnikání či pracovních poměrů, nemocenská, mateřská, invalidní důchod.
Sleva na vyživovanou manželku je 2070 Kč/měsíc.
Slevy na zdravotně postižené
Invalidní 1. a 2. stupně může uplatnit slevu 210 Kč/měsíc.
Invalidní 3. stupně může uplatnit slevu 420 Kč/měsíc.
ZTP/P může uplatnit slevu 1 345 Kč/měsíc.
Děti
Využití slevy na děti se vztahuje na každé dítě žijící ve společné domácnosti, které je nezletilé nebo do dovršení 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. Sleva na první dítě je 1267 Kč/měsíc, sleva na druhé dítě je 1860 Kč/měsíc, sleva na třetí a další dítě 2320 Kč/měsíc. Sleva na dítě ZTP/P je dvojnásobek dětských slev.
Školkovné
Školkovné může uplatnit pouze jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti, a to až do výše 15 200 Kč/rok.

Daňové přiznání

Daňové odpočty za rok 2021

Pro uplatnění každého daňového odpočtu musí být splněny podmínky uvedené zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu a navíc musíte doložit příslušný doklad, který je nedílnou součástí daňového přiznání.

 

Příspěvky na soukromé životní pojištění
Ročně lze odečíst až 24 000 Kč ze zaplaceného pojistného. Můžete ušetřit až 3600 Kč.
Příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
Odečíst lze maximálně 24 000 Kč ročně. Můžete ušetřit až 3600 Kč.
Zaplacené úroky z úvěru na bydlení
Týkají se úroků z hypoték a ze stavebního spoření. Daňový základ lze snížit maximálně o 300 000 Kč.
Dobročinné dary
Odečíst lze minimálně 1000 Kč, maximálně 15 % daňového základu. Můžete ušetřit až 15 % darované částky.
Dárcovství krve
U darování krve se jeden odběr počítá jako dar 3000 Kč.
Příspěvky zaplacené odborové organizaci
Je možné si odečíst až 3000 Kč ročně.
Úhrady za zkoušky a další odborné vzdělávání
Lze odečíst až 10 000 Kč za rok (zdravotně postižení 15 000 Kč). Doporučujeme předem konzultovat s poradci, zda se úleva týká právě vaší zkoušky či nikoliv. Můžete ušetřit až 1500 Kč (zdravotně postižení 2250Kč).

Důležité termíny

1. dubna
Platí pro ty, kteří podávají daňové přiznání sami a nevyužívají služeb daňového poradce. Je nutné DP doručit finančnímu úřadu. Pokud využíváte služeb daňového poradce, musíte o tom finanční úřad informovat. V případě podání dańového přiznání elektronicky je nutní odevzdat DP do 2. 5. 2022.
2. května
Finanční úřad vám vrátí případný přeplatek na dani. Podnikatelé musí odevzdat přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pokud využíváte služeb daňového poradce, musíte to doložit okresní správě sociálního zabezpečení. Přehled pro správu sociálního zabezpečení musí podat i ti, kteří podnikají a z podnikání neměli příjmy, takže nemají povinnost podat daňové přiznání.
1. července
Platí pro ty, kteří využívají služeb daňového poradce – musí formuláře doručit finančnímu úřadu a zaplatit případný nedoplatek.
1. srpna
Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení musí podat ti, kteří u daňového přiznání využili služeb daňového poradce a uhradit případné nedoplatky.

Daňové přiznání

Kde najdu správné formuláře a jak je doručím

Osobně na finančním úřadě: Zajděte si osobně na „finančák”, kde tyto tiskopisy obvykle najdete u vrátnice nebo podatelny a jsou navíc zcela zdarma.
Elektronicky: Naleznete je během chvilky a navíc je to pohodlnější, jelikož zadáte jen nejnutnější údaje a výpočty se za vás provedou automaticky – snížíte tak riziko chyb. Formuláře naleznete na webové stránce Finanční správy v sekci Daňové tiskopisy. Takhle vyplněný formulář nezapomeňte podepsat, vytisknout ve dvou vyhotoveních a doručit na podatelnu příslušného finančního úřadu. Doručit ho také můžete doporučenou poštou. Nemáte barevnou tiskárnu? Nevadí! Formulář můžete odevzdat i černobílý.
Datová schránka: Pozor! Pro ty, kdo ji mají zřízenou, platí povinnost daňové přiznání podávat elektronicky. V opačném případě hrozí pokuta.

Co když nestihnu daňové podání podat včas?

Pokud své daňové přiznání doručíte později osobně na finanční úřad (do pěti pracovních dnů), žádná pokuta vám ještě nehrozí. Ale pokud ho doručíte ještě později, tak pokuta činní 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení.

Nezaplacení daně

Nezaplatíte-li v zákonném termínu, vyměří vám finanční úřad úrok z prodlení. Ten se hradí od pátého pracovního dne, který následuje po splatnosti, až do dne platby daně a počítá se za každý den. Sazba úroku z prodlení činní 15,75 %.

Časté chyby, kterých se dopouštíte a jejich řešení

Nepodepsaný formulář a chybějící přílohy
Nezapomeňte svůj formulář podepsat a připojit všechny potřebné přílohy.
Špatně započítané odečitatelné položky a slevy na dani
Nejčastěji se objevují chybně započítané slevy na zvýhodnění.
Špatné uplatnění slevy na manžela a manželku
Nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské do příjmu manželky nebo manžela. Slevu lze uplatnit, pokud vyživovaná manželka či manžel neměla vlastní hrubé příjmy přesahující za daný rok 68 tisíc korun.
Sleva na dítě
Nejčastější chybou je uplatnění jednoho dítěte oběma rodiči.

 

Stále nevíte, jak na to a „růžový papír” je pro vás jedna velká záhada? Nevadí, daňových poradců je spousta a ti vám zcela jistě rádi s vyplněním daňového přiznání pomůžou. Také existují různé weby, díky kterým bude připravení DP hračka. Stačí vyplnit jednoduchý formulář a získáte tak všechny potřebné dokumenty – daňové přiznání, sociální a zdravotní pojištění.

© Alexandra, INwork.cz, RYXOO UNIVERSAL s.r.o. 25.03.2019 přečteno 1367x