Zájem studentů o Erasmus roste

Chcete zjistit, co ve vás je? Láká vás poznat jiné kultury a seznámit se s vrstevníky ze zahraničí? Pořád nejste spokojeni se svými jazykovými znalostmi?

 

Plánujete se osamostatnit a získat cennou zkušenost i zajímavou položku do životopisu? Jeďte na Erasmus!

Co je to Erasmus?

Jedná se o projekt Evropské unie zaměřený na vzdělávání a výchovu. Dává mladým lidem možnost rozšířit své obzory nejen v rámci vzdělání, ale také podporuje spolupráci vysokých škol z různých států. Z průzkumů vyplývá, že účastníci tohoto projektu mají nejen možnost lepšího uplatnění na trhu práce, ale také získají sebevědomí. Erasmus funguje již od roku 1987 a v současné době je do něj zapojeno 90 % univerzit z celkem 31 partnerských zemí.

Pro koho je určen?

Aktivity programu Erasmus jsou primárně určeny pro:

 • Vysokoškolské studenty, kteří chtějí studovat či pracovat v zahraničí;
 • Vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří mají ambice působit a vyučovat v zahraničí;
 • Vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem se v zahraničí vzdělávat a tím získat pro svou kvalifikaci něco navíc.
   

Absolvování a účast v tomto projektu skýtá mnoho výhod, jako jsou např.:

 • Zlepšení sociálně-komunikačních a jazykových kompetencí;
 • Velká životní zkušenost;
 • Naučit se být samostatný;
 • Poznat nové lidi a přátele;
 • Motivace dále se vzdělávat;
 • Zlepšit jazykové dovednosti;
 • Možnost dalšího působení v zahraničí;
 • Zajímavá položka do životopisu.


Více informací o projektu Erasmus můžete najít na následujících odkazech:

 

www.dzs.cz

www.esn-cz.cz

Studenti, kteří se nejčastěji účastní Erasmu

Graf studenti Erasmu

Zdroj: www.businessinfo.cz

 

Z grafu můžete vidět, že nejvíce se Erasmu účastní studenti ze Španělska, Francie, Itálie a Německa. Postupně už se začínají přidávat i ostatní státy včetně České republiky. Co se týče našich studentů, tak ti si tento projekt nemohou vynachválit. Někteří jezdí i několikrát, a poté si hledají práci rovnou v zahraničí.

Nejnavštěvovanější destinace z hlediska českých studentů

Mezi českými studenty patří k nejatraktivnějším a zároveň k nejnavštěvovanějším zemím Německo, Francie a Španělsko, tedy ty státy, kde jsou studenti k programu Erasmus nakloněni nejvíce a také jej hojně využívají.

A co stipendium?

Co se týče měsíčního stipendia u tohoto programu, tak se pohybuje okolo 254 EUR. V současné době je po Erasmu tak vysoká poptávka, že převýšila i zavedený počet stipendií, která mohou být vyplacena. Student musí projít výběrovým řízením na své univerzitě a hostitelská škola nesmí požadovat od těchto studentů žádné školné. Výše stipendií je v každé zemi jiná, ale musí pokrýt základní výdaje studenta. Kromě veřejných vysokých škol nabízejí program Erasmus i soukromé vysoké školy včetně poskytovaných stipendií.

© , INwork.cz, RYXOO UNIVERSAL s.r.o. 20.08.2013 přečteno 2391x