Školení pro zaměstnance

Mnoho firem v současné době svým zaměstnancům poskytuje různé formy vzdělávání a školení. Je pravda, že náklady na tyto akce nejsou zanedbatelné, avšak podniku se tato investice v budoucnu mnohonásobně vrátí.

 

V následujícím článku zmíníme nejčastější formy školení, jejich ceny a také výhody a nevýhody jak pro zaměstnance tak i zaměstnavatele. 

 

A jak jste na tom vy? Absolvujete v rámci své profese nějaká ta školení? Znamenají pro vás přínos nebo je vnímáte spíše jako ztrátu času? 

Školení mezi benefity jednoznačně vedou!

Graf benefity

Zdroj: www.mesec.cz

 

Jak můžete vidět z výše uvedeného grafu, tak poskytovaná školení zaměstnancům se dělí o druhou příčku s penzijním připojištěním. U nás v České republice bezesporu vedou stravenky, které patří mezi nejoblíbenější zaměstnaneckou výhodu již řadu let. Bohužel pořád se ještě setkáváme s názory nadřízených, že školení pro zaměstnance jsou pouze vyhozené peníze a ztráta času. Vše se ale projeví až časem, kdy začnou stagnovat a později i klesat firemní zisky, ale v tomto okamžiku už bývá na nápravu škod pozdě.

Nejčastější druhy školení zaměstnanců

V první řadě nelze opomenout školení při nástupu zaměstnance do práce. Toto školení by měli absolvovat všichni nově přijatí lidé do zaměstnání. Skládá se ze dvou částí:

 

 • Vstupní školení – toto školení se týká všech nově přijatých zaměstnanců bez rozdílu funkce a zaměření. Zaměstnanec se musí důkladně seznámit s vnitřními předpisy, pracovním řádem, etickým kodexem apod. Většinou bývá vstupní školení platné po celou dobu pracovního poměru, tudíž nemusí být po určité době opakováno.
 • Vstupní školení na pracovišti – sem patří zejména BOZP, právní předpisy a doplnění odborných požadavků na výkon pracovníka. V případě nutnosti se tato část školení může opakovat.

 

Mezi další druhy školení můžeme zařadit získání osvědčení pro nekvalifikovaného zaměstnance. Tento typ se ale vyskytuje poměrně zřídka, protože pro zaměstnavatele je mnohem výhodnější vybrat si člověka, který je na danou pozici již kvalifikovaný.

 

Dalším velice častým typem proškolování je tzv. „přezkoušení znalostí“. Zpravidla se vztahuje na určité profese, kde je přezkoušení nezbytným ověřením toho, zda již zaměstnavatel nezapomněl důležité úkony či zásady, které jsou k jeho práci nezbytné. Jedná se především o:

 

 • Školení řidičů (1x za rok);
 • Školení topičů nízkotlaké kotelny (1x za 5 let);
 • Školení provozních elektrikářů (1x za 3 roky);
 • Školení zaměstnanců, kteří pracují na pohyblivých plošinách (1x za rok);
 • a mnohé další.

 

Představte si, jak zodpovědné povolání má třeba takový řidič. Denně převáží osoby nebo náklad, za který nese značnou míru odpovědnosti. V případě, že by k pravidelnému proškolování a testovacím jízdám nedocházelo, mohly by se zanedbat například různé zdravotní komplikace, které by časem mohly vést k závažné dopravní nehodě.

 

No a v poslední řadě bych zde zmínila právě školení zaměstnanců během pracovního poměru. Jeho úkolem je především prohlubování kvalifikace pracovníků a také reakce na možné změny v legislativě či světových trendech apod. Například v bankovním sektoru bývají nejčastějším typem školení například:

 

 • prezentační dovednosti;
 • komunikační dovednosti;
 • finanční gramotnost;
 • kurzy prodejních dovedností, apod.

 

Na internetových stránkách si můžete porovnat jednotlivé ceny těchto kurzů. Pohybují se zhruba od 3 000,- až do 15 000,-. Většinou tato školení mívají dvoudenní charakter, a i zde platí, že čím více lidí zaměstnavatel přihlásí, tím to pro jednoho vychází levněji.

Výhody a nevýhody školení zaměstnanců

Tato část je zřejmě dosti subjektivní, avšak se vám pokusím zdůraznit převážně ty body, které jsou pro dané téma stěžejní. Začneme tedy u zaměstnavatele. Výhodou pro něj je bezesporu to, že po absolvování školení získá kvalifikovaného člověka, který své práci rozumí a tím pádem dělá i méně chyb. Pakliže dokáže zaměstnance vhodně motivovat, může mít jistotu, že zaměstnanec zůstane vůči firmě loajální a nebude mít potřebu realizovat své schopnosti a dovednosti například u konkurenční společnosti. Nevýhodou jsou samozřejmě náklady, které nás školení stojí. Ty se nám ale mohou vrátit ve formě zvýšení zakázek nebo vyšších zisků.

 

Z pohledu zaměstnance spatřujeme výhody především v tom, že se mohou zdarma v rámci firmy realizovat a zdokonalovat ve svém oboru. Málokdo by si jen tak pro zábavu zaplatil například školení komunikačních dovedností. Za úspěšně absolvovaný kurz či školení zaměstnanec získá osvědčení nebo certifikát, který si rovněž může uvést ve svém profesním životopise. Nevýhodou může být například ztráta času, pro ty, kteří u své profese nechtějí zůstávat a mají v plánu změnit místo i obor zaměstnání. 

© , INwork.cz, RYXOO UNIVERSAL s.r.o. 08.02.2014 přečteno 6411x