Z kolegy se stal můj šéf!

Vaše práce vás baví, chodíte tam rádi a navíc víte, že i v těch nejsložitějších situacích se můžete obrátit na svého parťáka. Po práci chodíte na pivo nebo na fotbal. Víte, že jemu můžete říct všechno, včetně postěžování si na svoje „nesnesitelné“ nadřízené.

 

Ale co když se z tohoto skvělého kolegy – kamaráda, najednou stane váš šéf? Jak se najednou chovat, aby to nezničilo vaše pevné přátelství, a zároveň abyste ho respektovali stejně, jako ostatní vedoucí a nadřízené ve firmě?

Pravidla hry se mění!

Zajisté je to pro vás obrovský šok! Mnohdy do poslední chvíle kolegové, ani sám dotyčný, který má být povýšen, netuší, že je součástí tak velkého plánu. Značné množství firem se totiž snaží obsazovat do pozic, kde se vyžaduje velká odpovědnost, kreativní myšlení a dlouholetá praxe, lidi ze svého okolí. Ve většině případů se na pozice vedoucích dosazují tito lidé:

 

  • Vedoucí z jiného oddělení;
  • Zaměstnanec firmy;
  • Člověk, dosazený do firmy formou headhuntingu* z jiné firmy;
  • Příbuzný nebo dobrý známý nadřízeného.

 

*Headhunting znamená přímé vyhledávání vhodných kandidátů většinou na vedoucí pozice. Jedná se o přímé oslovování kvalitních zaměstnanců jiných firem s mnoholetými zkušenostmi a výbornými výsledky. Na základě lepších podmínek, vyššího platu a dalších výhod se snaží headhunteři tyto zaměstnance „přetáhnout“ do své firmy.

 

V tuto chvíli musíte pochopit, že váš kolega už není vaším kolegou, ale nyní se dostává do nové role, tedy do role vašeho nadřízeného. S tímto postavením se mění vše, na co jste byli do této doby zvyklí.

Stanovte si hranice

Pokud jste si s kolegou tykali, je dobré se domluvit na tom, jak to bude dál. Při soukromých setkáních je jasné, že v tykání budete i nadále pokračovat. Horší je to ale na pracovišti. Jestli ostatní členové týmu a podřízení budou pro zachování vykání při pracovních setkáních, budete tento fakt muset respektovat, a nesnažit se za každou cenu odlišným chováním provokovat. Váš kamarád bude mít také těžkou úlohu, protože šéfovat svému bývalému kolegovi není jednoduché. Musí zachovat dekorum a nedělat rozdíly mezi vámi a ostatními. V žádném případě by to nevedlo k ničemu dobrému, ba naopak by zde byla možnost rozvrácení vztahů v celé pracovní skupině.

 

Udržování dobrých vztahů na pracovišti je základem úspěchu. Dobré vycházení jak s ostatními spolupracovníky, tak i s nadřízeným, vám může do budoucna přinést mnoho výhod. Ve výše uvedeném grafu jsou znázorněny výsledky průzkumu, který byl proveden v jedné nejmenované firmě. Je zde zřejmé, že na pracovišti panují dobré vztahy. V každém kolektivu se najde někdo, komu se nelze ve všem zavděčit. Ale v tomto případě se jedná pouze o výjimečné případy. A jak to vypadá u vás v práci? Rozumíte si se svými spolupracovníky nebo převládají spíše napjaté vztahy a atmosféra by se dala krájet?

Nenechte se zneužívat!                     

Nic se ale nemá přehánět. To samé platí i ohledně rozvíjení a udržování dobrých vztahů. Vycházet s ostatními – ano, ale ne za každou cenu. V kolektivu se totiž mohou objevit lidé, kteří využívají různých metod a manipulativních technik k tomu, aby využili slabosti a ochoty ostatních. Proto je nutné rozpoznat, kdy ještě druhému děláme laskavost, nebo kdy už nás někdo začne bezohledně zneužívat.

Co je důležité a jak se zachovat?

  • Naučit se říkat NE;
  • Nenechat se vyprovokovat k hádce;
  • Vymezit si své hranice;
  • Identifikovat kolem sebe lidi, se sklonem ke zneužívání ostatních;
  • Stát si za svým rozhodnutím;
  • Netrpět výčitkami svědomí.
© , INwork.cz, RYXOO UNIVERSAL s.r.o. 10.10.2013 přečteno 3485x