Diskriminace v pracovním inzerátu aneb když vám jedno slovo může zavařit

Sháním zaměstnance do firmy, tak večer u televize hodím na pracovní portál inzerát a je hotovo. Zdá se, že to není žádná věda, že? V dnešní době tomu skutečně tak není. Avšak velkým ALE zde může být to, že vám špatně formulovaný inzerát může také hodně zavařit. Musíte mít na paměti, že nesmíte žádnou pracovní skupinu v textu inzerátu diskriminovat. Jaké druhy diskriminací máme, na co si dát pozor, jak inzerát formulovat a co třeba vůbec neuvádět?

Co je vůbec diskriminace?

Na toto téma pro náš článek uvádí paní advokátka Mgr. et. Bc. Kamila Klvačová následující:

„Existuje přímá diskriminace = takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, a dále v právních vztazích, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků i z důvodu státní příslušnosti.

A potom nepřímá = jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním.

Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.“

Diskriminace pohlaví

První a nejčastějším problémem je diskriminace na základě pohlaví, kdy se této chyby můžete dopustil velmi jednoduše. Doporučujeme formulaci pozice tak, aby oslovoval obě pohlaví. Jako špatně napsaný příklad pozic můžeme uvést: hledáme prodavačku, asistentku, personalistku, uklízečku. Ač podvědomě víme, že pozice se lépe hodí pro ženy a více na ni reagují právě ony, tak použitím zacílení titulku jen na něžné pohlaví se dopouštíme diskriminace, proto je lepší uvádět: hledáme prodavače/ku, asistent/ka, personalista/ka, uklízeč/ka.

Existuje pár výjimek, kde z podstaty a charakteru práce lze hledat konkrétní pohlaví, těch je ale velmi málo.

pohovor

Diskriminace věkem

Dalším diskriminačním problémem v pracovním inzerátu je požadavek na věk, který není odůvodněn. Jediný případ, kdy lze mít v podmínkách věk, je v případě, že nám to udává sám zákon (například u pozice, kdy je vyžadována plnoletost).

Buďte také opatrní s formulací „mladý a přátelský kolektiv“, která se často vyskytuje v pracovních inzerátech. Můžete se připravit nejenom o uchazeče, ale také se může jednat o spornou formulaci. Pokud se mladého kolektivu nechcete vzdát, doporučujeme formulaci: hledáme kolegu/ni jakéhokoliv věku do mladého a fajn kolektivu.

Diskriminace jazykem

Hledáte dělníka ke stroji a požadujete rodilého mluvčího češtiny nebo zaměstnance české národnosti? Diskriminujete. Takový požadavek musíte mít – pozice učitelka dané řeči apod.

Diskriminace vzděláním

Vyžadujete vzdělání na konkrétní vysoké škole? Diskriminujete. Vhodné je do textu doplnit postačující vzdělání, pokud je v České republice uznatelné.

pohovor

Diskriminace zdravotním stavem

Vyžadujete nutnost výborného zdravotního stavu? Je zdravotní stav nezbytný pro danou pozici, tedy pro vykonávaný druh práce? Pokud ne, tak diskriminujete!

Diskriminace ŘP

Ulehčilo by vám život, kdyby měl váš zaměstnanec řidičský průkaz? Opatrně s tímto požadavkem, protože i ten by mohl být sporný v případě, že pro danou pozici není ŘP podmínkou pro výkon daného typu práce.

Co vám hrozí, když budete diskriminovat v inzerátu

Inspektorát práce kontroluje inzeráty, dostávají mnoho podnětů od veřejnosti, ale i od uchazečů samotných. V případě přestupku vám hrozí pokuta.

Paní Mgr. et Bc. Kamila Klvačová dále uvádí, že: „Existuje zákon č. 198/1999 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, tj. antidiskriminační zákon, který ve vztahu k zaměstnání přikazuje rovné zacházení a zakazuje diskriminaci při přístupu k zaměstnání, povolání, podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti, pracovních a služebních poměrů a tzv. závislé činnosti, vč. odměňování.“

Závěrečné shrnutí

Po přečtení výše zmíněných bodů se vám může zdát, že napsat nediskriminační pracovní inzerát bude těžší než román o 600 stranách, ale věřím, že při dalším psaní inzerátu si vzpomenete, čemu se vyvarovat :-).


Na závěr bych ráda podělovala paní advokátce, že se podílela na vzniku tohoto článku. A kdybyste měli zájem o tipy a rady, jak by měl správně inzerát vypadat, neváhejte se třeba objednat na naše online/offline školení.

© Janča L, INwork.cz, RYXOO UNIVERSAL s.r.o. 09.09.2022 přečteno 2078x