Mobbing a bossing – šikana na pracovišti, kterou byste neměli opomíjet

Mobbing, bossing, teror na pracovišti nebo třeba psychoteror.

Více pojmů označující to samé – šikanu v zaměstnání, která je rafinovaná, promyšlená a má za cíl co nejvíce psychicky nebo fyzicky uškodit nějakému podřízenému, nadřízenému nebo kolegovi.


Máte pocit, že to je váš případ? Jak to můžete řešit?


Jde o nepříjemnou zkušenost, kterou zažilo dle nejrůznějších statistik průměrně 19 % všech zaměstnanců. Dle výzkumů se nejčastěji dopouštějí šikany nadřízení pracovníci a nejvíce postiženou skupinou jsou ženy a osoby ve středním věku. Avšak mobbing a bossing se nevyhýbá žádné věkové skupině a nezáleží ani na úrovni vzdělání v kolektivu na pracovišti.


„Pár měsíců před mým vynuceným odchodem ze zaměstnání jsem cítil, že se něco v našem kolektivu děje, ale nepřikládal jsem tomu větší důležitost. Byl jsem totiž v práci úspěšný a dostával jsem od vedení ocenění. Ale mí kolegové se začali postupně ke mně chovat chladně a pomlouvali mě před dalšími spolupracovníky i podřízenými. A jak se později ukázalo, jejich jednání bylo promyšlenější, než jsem tušil. Nakonec jsem byl nucený opustit svou dobře placenou pozici a hledat si nové zaměstnání i ve svém vyšším věku. Ale popravdě bych s nimi už po tomhle pracovat dále nechtěl.“  

Libor, 49 let

 

šikaná na pracovišti

Jak poznáte, že jste se stal vy nebo váš blízký obětí mobbingu?

Mezi aktuálně nejčastější projevy se řadí:

  • Plnění nesmyslných úkolů,
  • plnění povinnosti, které neodpovídají vaší kvalifikaci,
  • zesměšňování,
  • obviňování,
  • pomlouvání,
  • kritizování zrealizované práce,
  • nedostatečné ocenění.

Na koho se můžete v případě výskytu mobbingu na pracovišti obrátit?

Důležité je, abyste se problému postavili čelem a nebáli se ho řešit konfrontací s osobou, která za šikanu může, nebo ji má možnost nějak ze své pozice ovlivnit. Každý člověk je jiný – chová se i vnímá odlišně, a proto je potřeba si uvědomit, že to samé platí i o mobbingu a bossingu. To, co pro někoho znamená ponížení, tak pro druhého může být jen nevhodný způsob komunikace s druhou osobou, o kterém ještě neví.

 

„Už jsem to dále nemohla snášet. Můj nadřízený si ze mě dělal ‚holku na všechno‘, i když má náplň práce byla úplně jiná. Jednoho dne jsem to nevydržela a začala to s ním řešit. Nakonec se ukázalo, že to z jeho strany nebylo cílené. Omluvil se mi, a ještě mi přidal na platě. Takže se to nebojte řešit.“

Alena, 34 let

 

šikana na pracovišti

Pokud vyříkání s „agresorem“ nepomůže, můžete se rozhodnout 3 způsoby:

1) Obrátit se na právníka a řešit věc soudně.

2) Požádat o pomoc odbory, personální oddělení nebo inspekci práce.

3) Odejít ze zaměstnání – to však zvažte, protože při odchodu dohodou nedostanete třeba odstupné a sníží se vám příspěvek od Úřadu práce.

 

Mobbing na pracovišti je plíživý problém, který porušuje pracovněprávní předpisy a neměl by se zametat pod koberec. Jde o těžce dokazatelnou věc, ale ať už se to týká vás, kolegy nebo blízkého, tak to nepodceňte. Toto protiprávní jednání může mít až fatální důsledky na psychické i fyzické stránce šikanovaného, proto buďte ke svému okolí všímaví a nebojte se jednat. 

© Martina, INwork.cz, RYXOO UNIVERSAL s.r.o. 26.01.2018 přečteno 5519x