Pod nadvládou nadnárodních firem

Také kolem sebe pozorujete stále sílící vliv nadnárodních společností? Víte, jak se tyto firmy chovají ke svým zaměstnancům, jaké jim nabízejí výhody a naopak co od nich očekávají? Práce v takových podnicích je snem mnoha jedinců,

ale ne každému se jeho přání vyplní.

 

Co všechno musí uchazeči podstoupit, aby dosáhli svého vysněného povolání v jedné z těchto nadnárodních gigantů? 

Co je to nadnárodní firma? 

Z počátku je dobré si definovat, co vlastně tento pojem znamená. „Jedná se v podstatě o velkou firmu s domácí základnou v jedné zemi, která svou činnost provozuje prostřednictvím dceřiných zahraničních společností, nad nimiž má buď úplnou, nebo alespoň částečnou kontrolu.“ (Zdroj: Mac Milanův slovník ekonomie).

 

Tyto společnosti těží především z těchto předpokladů:

 

 • Zaměřují se na trh v globálním měřítku;
 • Využívají úspory z rozsahu;
 • Většinou se ocitají v pozici monopolu;
 • Menší firmy jim nemohou dostatečně konkurovat;
 • Mohou svůj podíl na trhu zvyšovat jak rozsahem nabízených produktů, tak nižší cenou.

A které firmy na světě se považují za největší?

 

Graf největší firmy světa

 

Jak můžete vidět z grafu, tak na trhu jednoznačně dominuje společnost General Electric, která se v první řadě zabývá dopravními technologiemi, a dále se také soustředí na oblast energetiky, médií nebo financí. Snem mnoha lidí je stát se zaměstnancem jedné z těchto firem, ale jaké musí takový člověk splňovat požadavky? Je práce zde skutečně výhrou, nebo jsou zde kladeny mnohem vyšší nároky, než je tomu v konkurenčních menších podnicích na území naší republiky?

Požadavky těchto gigantů na své zaměstnance

Faktem je, že požadavky všech firem se v průběhu let stále zvyšují a mnozí uchazeči nejsou schopni tyto nároky uspokojit. Kromě plnění požadavků je na podřízené kladeno stále větší břemeno odpovědnosti, než tomu bylo dříve. Není tedy divu, že velké firmy kolikrát nejsou schopny najít vhodného kandidáta déle, než samy očekávaly. Nejčastějšími požadavky těchto společností jsou především:

 

 • Praxe v oboru několik let;
 • Dosažené vysokoškolské vzdělání;
 • Znalost alespoň dvou cizích jazyků na komunikativní úrovni;
 • Ochota účastnit se služebních cest;
 • Potenciál pro další vzdělávání;
 • Schopnost práce v týmu;
 • Výborné znalosti různých počítačových programů…

 

Stále oblíbenější metodou nadnárodních společností je využívání služeb assessment center, kde se testují znalosti a schopnosti uchazečů v mnohem komplexnějším pojetí, než dovoluje běžný pracovní pohovor.

Assessment centrum v kostce

Tato forma výběrového řízení klade na své kandidáty větší nároky, než je tomu u klasického pohovoru. Významným rozdílem je například délka trvání, která se pohybuje od několika hodin

 

až po několik dní, což se odvíjí především od nabízené pracovní pozice. Kandidáti na danou pozici musí projít různými úkoly a situacemi, které se do určité míry podobají realitě. Jsou sledování a hodnoceni týmem pozorovatelů, kde se vyskytují personalisté, psychologové i budoucí nadřízení pracovníci. Všichni uchazeči po absolvování assessment centra dostanou zpětnou vazbu a na základě zjištěných výsledků je vybrán nejvhodnější adept na obsazovanou pozici.

Absolventi vs. nadnárodní společnosti? 

Hned na začátku je nutné zmínit jeden velký problém, který nastává, když se český student nebo absolvent stane zaměstnancem nadnárodní společnosti. Rozdíl je totiž ve smýšlení našich mladých lidí a jejich vrstevníků například ve spojených státech. Studenti ze zámoří totiž v první řadě chtějí založit svou firmu, která bude nabízet na trhu úspěšný produkt. To je pro ně prioritou a tento sen si chtějí splnit. Naopak mladí Češi dávají přednost svým vlastním zájmům a rodině.

 

Nejsou příliš zvyklí riskovat, a to se odráží i na jejich pracovních úspěších. Nelze ale všechny házet do jednoho pytle. Existují zde i mladí lidé, kteří se nebojí něco obětovat a svou vlastní pílí se i v těchto nadnárodních společnostech dokážou vyšplhat na vyšší a též velmi slušně placené pozice. Vývoj jde neustále kupředu, takže i lidé v České republice začínají uvažovat jinak a svůj žebříček hodnot postupně přehodnocují a dotvářejí dle svých aktuální potřeb.

© , INwork.cz, RYXOO UNIVERSAL s.r.o. 14.11.2013 přečteno 4929x