Kompletní informace k mateřskému a rodičovskému příspěvku

Čekáte miminko a nevíte přesně, jak dlouho může být matka doma s dítětem, pletou se vám pojmy mateřská a rodičovská dovolená? Nejste si jist/a, jakou výši můžete očekávat? Přinášíme vám úplné shrnutí, díky kterému budete vědět vše potřebné.

Peněžitý příspěvek v mateřství

Co to je?

 Pravidelný měsíční příspěvek od státu, který při jednom dítěti trvá 28 týdnů a při vícerčatech 37 týdnů. V drtivé většině jej pobírá matka, výjimečně může i jiná pečující osoba. Kdo má na mateřskou právo, nastupuje na ni povinně 8-6 týdnů před porodem.

Kdo na něj má nárok?

 OSVČ – Abyste měly nárok na mateřskou, musíte si platit nemocenské pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem.

Nezaměstnaní – Pokud jste odešla anebo dostala výpověď v době do 180 dní před porodem, nacházíte se v tzv. „ochranné lhůtě“ a máte nárok na mateřskou. Pokud nepracujete delší dobu, jste bohužel bez příspěvku.

Studenti – Jestliže jste nepracovala při studiu, nemocenské pojištění jste si neplatila a nemáte zákonné právo na příspěvek. Pokud jste pracovala, záleží jak dlouho a zda za vás zaměstnavatel platil nemocenské pojištění.

Zkrácený úvazek – Zaměstnavatel platí nemocenské pojištění stejně jako u plného úvazku. Pokud tedy tento úvazek trval minimálně 270 dní do jednoho roku od porodu, můžete jít na mateřskou.

Matka na rodičovské dovolené – Jestliže mateřská na druhé dítě navazuje přímo na rodičovskou na první dítě a pracovní smlouva ženy je stále platná (smlouva není na dobu určitou, ale neurčitou), pak má matka na mateřskou nárok. Měsíční výše mateřské se počítá stejně jako u prvního dítěte.

Otec místo matky – V případě, že otec dítěte splňuje zákonné požadavky, může po uplynutí šestinedělí nastoupit na mateřskou dovolenou, například z důvodu vážné nemoci matky anebo po zaslání písemné dohody s matkou na místní Okresní správu sociálního zabezpečení.

Jak si vypočítám výši měsíčního příspěvku?

 Počítá se z hrubé měsíční mzdy a je to 70 % vašeho denního vyměřovacího základu, který je ovšem zredukovaný. Je tedy nejlepší najít si na internetu kalkulačku pro výpočet mateřské dovolené, kam zadáte průměr vašeho hrubého měsíčního platu za uplynulý rok a kalkulačka vám ukáže měsíční i denní sumu, kterou budete pobírat po celých 28 týdnů.

Jak si mateřskou sjednám?

Zhruba 2 měsíce před porodem požádáte při pravidelné prohlídce na gynekologii o formulář „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“. Lékař/ka vyplní první část A a vy vyplníte část B. Formulář okopírujete/naskenujete svému zaměstnavateli a originál odešlete doporučeně, nebo osobně doručíte na daný Úřad sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel pak vyplní vlastní formulář a taktéž jej odešle/doručí na úřad.

Co se stane, pokud na mateřskou nárok nemám?           

 Pokud jste nesplnila zákonné požadavky, pak hned po porodu nastupujete na rodičovskou dovolenou a rovnou čerpáte z celkové částky rodičovského příspěvku. Nemáte tedy ani možnost odejít na placenou mateřskou dovolenou 8-6 týdnů před porodem.

Můžu k mateřské pracovat?

 Můžete, jen ne v šestinedělí. Po uplynutí 6 týdnů po porodu je možné si přivydělat, avšak u stejného zaměstnavatele smíte vykonávat pouze jinou pracovní činnost než před narozením dítěte. Z původní pozice je totiž vyplácen příspěvek v mateřství, takže pokud byste vykonávali stejnou náplň práce, podpora zanikne.

rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

Co to je a kdo na něj má nárok

 Rodičovský příspěvek se začíná vyplácet po ukončení mateřského příspěvku. Nárok na příspěvek má hlavní pečovatelská osoba, která se osobně stará o nejmladší dítě. Na rozdíl od mateřského příspěvku je částka pro všechny stejná bez ohledu na výši platu, pracovní úvazek, počet odpracovaných hodin atd.

Aktuální výše rodičovské

 Vláda definitivně schválila navýšení celkové částky od 1. 1. 2020. Nárok na zvýšení má každý, kdo je nyní aktivně na rodičovské dovolené a má dítě mladší 4 let. Pokud máte jedno dítě, částka se zvýšila z 220 000 Kč na 300 000 Kč. Pokud máte vícerčata, pak získáte 450 000 Kč místo 330 000 Kč.

Jak si vypočítám měsíční částku?

 Záleží, jak dlouho chcete být doma s dítětem. Celkovou částku vydělíte počtem měsíců, které hodláte strávit na rodičovské dovolené (nepočítejte měsíce, kdy jste byli na mateřské dovolené).

 

PŘÍKLAD:

 Plánujete být 3 roky s dítětem a na mateřskou jste nastoupili 8 týdnů před porodem. Vynásobíte si 3 (roky) x 12 (měsíců). Vyjde vám 36 měsíců. Ale první 4 měsíce jste pobírali mateřskou, takže odečtete ze 36 měsíců 4. Vyjde vám 32 měsíců. A poté si vydělíte částku 330 000 (Kč) : 32 (měsíci). Vychází vám měsíční částka 10 321 Kč.

Jak dlouho budu příspěvek pobírat?

 To záleží jen na vás, minimální doba však je 6 měsíců a maximální 4 roky. Ale pozor! Měsíční částka nesmí přesahovat 70 % vašeho platu před porodem.

Kde si ho sjednám?

 Je nutné zajít osobně na příslušný Úřad práce. Musíte s sebou donést:

  1. Rodný list dítěte (je nutný originál, na úřadu si udělají kopii).
  2. Formulář „Žádost o rodičovský příspěvek“. (Můžete jej stáhnout a donést vyplněný, anebo odevzdat online zde.)
  3. Potvrzení o vyměřovacím základu, které vám zašle Úřad sociálního zabezpečení. Většinou tam stačí zavolat nebo napsat e-mail a pošlou vám jej poštou, někdo ovšem upřednostňuje osobní převzetí.

Nezanikne příspěvek, když pracuji?

 Pokud má vaše dítě dva roky a více, můžete pracovat bez omezení a na dávku neztrácíte nárok. Pokud má dítě méně než 2 roky, můžete jej dát do jeslí nebo mateřské školy maximálně na 92 hodin každý měsíc. Pokud vám jej však hlídá rodinný příslušník, počet odpracovaných hodin ani výše platu nejsou omezené.

mateřská a rodičovská

Je však důležité, jakou formu práce zvolíte:

 Poloviční / plný úvazek – při tomto typu zaměstnání je rodičovská dovolená ukončena anebo přerušena.

Dohody o pracovní činnosti / provedení práce – oboje je možné, výše platu není omezena z hlediska rodičovské dovolené a neohrozíte tím příspěvek.

OSVČ – Rozsah práce ani výše výdělku není omezena.

Můžu změnit výši příspěvku a délku rodičovské dovolené?

 Můžete jej změnit vždy na konci každého měsíce a to každé 3 měsíce osobně na daném Úřadu práce. Potřebujete k tomu občanský průkaz a formulář „Volba výše rodičovského příspěvku“. Můžete ho vyplnit přímo na místě, stáhnout doma a donést vyplněný, anebo odevzdat online zde

Můžu o něj přijít?

 Můžete, a to když dítě do 2 let dáváte do školky více než na povolených 92 hodin měsíčně anebo uzavřením plného či zkráceného pracovního úvazku.

Kde zjistím, kolik jsem již vypotřeboval/a a kolik mi zbývá?

 Osobně na Úřadu práce.

Na co si dát pozor

 Měsíční podpora nesmí být vyšší než 70 % vašeho platu, který jste pobírali v zaměstnání. Rodičovský příspěvek můžete pobírat vždy jen na nejmladší dítě. Pokud tedy čekáte druhé (třetí, čtvrté...), je dobré si rozpočítat měsíční částku tak, abyste celkovou výši stihli vybrat.

Tak myslíme, že jsme podali kompletní a vyčerpávající shrnutí mateřské a rodičovské dovolené :-) Máte na nás jakékoliv dotazy? Napište do komentářů a my pro vás dohledáme všechny informace.

© Tereza, INwork.cz, RYXOO UNIVERSAL s.r.o. 19.05.2020 přečteno 11627x