„Ideální práce ve Vašem městě“

Ochrana osobních údajů

 

 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti RYXOO UNIVERSAL s.r.o., se sídlem Vsetín - Horní Jasenka 161, 755 01, IČ 286 61 141, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37724 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala následující osobní údaje:
emailovou adresu
datum narození
pohlaví
lokalitu nabídky
informaci o požadované formě zaměstnání
informaci o požadovaných kategoriích nabídek

 


2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání nabídek.
Datum narození, lokalita nabídek, informace o formě zaměstnání a o kategorii nabídek budou zpracovány za účelem selekce zasílaných nabídek.
Pohlaví bude zpracováno za účelem personalizace oslovení a umožnění třídění nabídek.

 


3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 


4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel marketingového softwaru …….
b. Inzerent, na jehož nabídku bylo z Vaší strany reagováno.
c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době RYXOO nevyužívá.

 

 

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání nabídek a zrušení uživatelského účtu.

 

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.