„Ideální práce ve Vašem městě“

Ochrana osobních údajů

 

 

 

 1. 1. Udělujete tímto souhlas společnosti RYXOO UNIVERSAL s.r.o., se sídlem Vsetín - Horní Jasenka 161, 755 01, IČ 286 61 141, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37724 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala následující osobní údaje:

 

 1. 2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání nabídek.

 

Datum narození, lokalita nabídek, informace o formě zaměstnání, oboru zaměstnání, pozici, státu v případě zahraničních nabídek a o kategorii nabídek a dosažené vzdělání budou zpracovány za účelem selekce zasílaných nabídek.

 

Pohlaví bude zpracováno za účelem personalizace oslovení a umožnění třídění nabídek.

 

 

 1. 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 

 

 1. 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 2.  
  1. a. Poskytovatel webhostingu, společnost Váš hosting s.r.o., se sídlem Nymburk - Nymburk, Zbožská 1385/40, 28802, IČ: 247 42 252
  2. b. Inzerent, na jehož nabídku bylo z Vaší strany reagováno.
  3. c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

 

 1. 5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání nabídek a zrušení uživatelského účtu.

 

 

 1. 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 

 

 

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2018.