153x

Jak už jste se dozvěděli v minulém videu, sebedisciplína hraje v našem životě velmi důležitou roli. Abychom byli úspěšní, šťastní či zdraví, je potřeba, abychom byli také disciplinovaní. O tom, jak mít víc sebedisciplíny se dozvíte v tomto příspěvku od Pavla Říhy.