„Ideální práce ve Vašem městě“

Podmínky užívání portálu www.inwork.cz

 

 1. 1. Firma RYXOO UNIVERSAL s.r.o., IČ 28661141, DIČ 28661141 se sídlem Horní Jasenka 161, Vsetín 755 01, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 37724 (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem internetového pracovního portálu www.inwork.cz (zveřejněné na internetové adrese www.inwork.cz vč. všech dalších podstránkách tohoto webu, tj. stránkách, které kde je www.inwork.cz obsažen v části názvu dané stránky ), dále také „Web.“


  2. Provozovatel vydává tyto podmínky firmy RYXOO UNIVERSAL s.r.o. (dále „Podmínky“), které upravují práva a povinnosti Provozovatele a všech osob při používání obsahu či informací zveřejněných na Webu. Jakýmkoliv užíváním portálu www.inwork.cz souhlasíte s těmito podmínkami. Dle uvážení Provozovatele (např. při porušení podmínek) může být dotyčnému zamezen přístup k tomuto portálu.


  3. Jestliže se návštěvník webu (tj. kdokoliv, kdo zobrazí jakoukoliv stránku webu či jinak využívá služby Provozovatele) zaregistruje k některé ze služeb (např. zasílání nabídek), souhlasí také s doplňujícími podmínkami uvedenými u dané služby. Zaměstnavatel při vytváření svého účtu také souhlasí s příslušnými podmínkami k inzerci, viz registrace zaměstnavatele. V tomto případě se dotyčný zavazuje nikomu nesdělovat a chránit své heslo, a je za svůj účet odpovědný (tj. i za jednání cizí osoby prostřednictvím svého účtu, považuje se to jako jednání uživatele, komu účet patří).
 2. Je zakázáno hlásit se do cizích účtů, tj. účtům, které si sám uživatel nevytvořil a nemá k němu oprávnění, či je jakkoliv využívat nebo zneužívat. V případě zneužití svého účtu je třeba vše okamžitě nahlásit provozovateli.


  4. Jakýkoliv obsah portálu www.inwork.cz (tj. informace na Webu zobrazené, informace, které návštěvník Webu získá díky některým i placeným službám, stažené materiály i veškeré věci, které nějak souvisí s Webem) můžou návštěvníci využívat POUZE pro osobní potřebu bez komerčního využití k hledání vhodného zaměstnání či získání doplňkových informací o práci (články k tématu aj.), zaměstnavatelé jej můžou využívat POUZE k hledání vhodných zaměstnanců, personální agentury pro hledání vhodných zaměstnanců pro své klienty (inzercí, prohledáváním životopisů aj. bez jakýchkoliv nekalých praktik, dle podmínek pro zaměstnavatele).


  5. Veškerý obsah Webu, tj. např. vlastní logo, grafické zpracování, články, software, know-how, kontakty i další věci a informace jsou výhradním vlastnictvím provozovatele, jsou obsahem autorského zákona a nesmějí být kopírovány či jinak dále šířeny bez písemného souhlasu provozovatele.


  6. Všem návštěvníkům Webu je dále zakázáno provádět jakékoli nekalé praktiky (nadměrně zatěžovat server, snažit se Web jakkoliv poškodit, využívat roboty, zneužívat informace obsažené na Webu, posílat nevyžádané emaily – spam, jakkoliv reagovat na inzeráty bez vůle být zaměstnán či získat další informace k práci, aj.), jednat jménem provozovatele či jakkoli poškozovat jeho dobré jméno, sbírat a shromaždovat data uvedená na Webu, zveřejňovat na Webu (v životopisech, inzerátech aj.) nepravdivé, neúplné, klamné informace.


  7. Za jakékoliv porušení těchto nebo dalších příslušných podmínek nese příslušná osoba odpovědnost a může být v souladu se zákonem za toto jednání patřičně potrestána.


  8. Beru na vědomí, že provozovatel portálu www.inwork.cz, nenese v žádném případě odpovědnost za přímou i nepřímou škodu či jakoukoli jinou újmu způsobenou návštěvníkovi (tj. i inzerentovi), který jakkoliv vužívání pracovní portál www.inwork.cz. Návštěvník (tj. i inzerent) odpovídá v plné výši za veškerou škodu, která vznikla jeho jednáním provozovateli (např. poškozování dobrého jména, uvádění podvodných informací aj.) a je povinen tuto škodu provozovateli uhradit.


 3. 9. Údaje uvedené u inzerátů (jako např. popis pozice, mzda apod.) jsou pro zájemce o práci/brigádu POUZE orientační a nezávazné, a nelze se na základě textu inzerátu domáhat soudně ani jinou cestou podmínek zde uvedených (v inzerátu může zde být např. omylem nepravdivá informace, neaktuální info aj.)! Závazné a přesné informace jsou pouze ty, které jsou zaměstnavatelem PÍSEMNĚ potvrzené v platné pracovní smlouvě.


  10. V případě odpovědí na nabídku práce či brigády je odpověď včetně kontaktních údajů posílána pouze zadavateli nabídky na příslušný email (který uvedl zadavatel nabídky; tento email není viditelný), který je dále odpovědný za ochranu veškerých těchto osobních údajů; provozovatel k těmto datům nemá přístup a neeviduje je.


  11. Jakýmkoliv užíváním webové stránky www.inwork.cz uživatel souhlasí s používáním tzv. souborů "cookies." Jedná se o malé textové soubory, které jsou při procházení stránek ukládány do Vašeho PC či jiného používaného zařízení. Díky těmto souborům je možné lépe rozpoznat Vaše nastavení
 4. a tím pádem lépe přizpůsobit naši stránku případné další návštěvy a používání.

  Soubory "cookies" mohou např. využívat třetí strany, jejichž reklamy se na našich stránkách zobrazují, a to k přesnějšímu poskytování reklam či služeb, které Vás mohou zajímat. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE VŠAK NEUKLÁDÁNÍ jakékoliv osobní informace, jako např. jméno, telefon, email či jiné podobné znaky identifikující konkrétní osobu!

  Soubory "cookies" si můžete představit jako takovou "minipaměť," která mapuje a ukládá Vaše chování na webu, což může pomoci zlepšit přizpůsobení webů právě Vašemu chování a nastavení.

  Pro další informace o "cookies," jak je spravovat či například zamezit jejich používání, klikněte prosím sem.


  12. V případě reklamace plateb za placené služby (topování inzerátu aj.) hrazenou přes platební bránu GoPay či jinak nás prosím konktakujte přes kontaktní formulář na stránce dole (Kontakt). Uveďte prosím, čeho přesně se reklamace týká (neaktivovaná služba, duplicitní platba či jiné) a další podrobnosti - kdy se platba hradila, kterého účtu - registrovaného emailu (ev. i inzerátu) se daná věc týká, atd. Nejpozději do 2 pracovních dní Vám odpovíme a situaci vyřešíme. 

 

 1. 13. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit. Změněné podmínky vč. uvedení data platnosti těchto nových podmínek uveřejní Provozovatel na Webu nahrazením původních podmínek, které od uvedeného data ztrácí platnost a platí již nové podmínky.


  Tyto podmínky jsou platné ode dne 1.7. 2013, poslední aktualizace 3.6. 2016.